Společnost úspěšně zavedla řešení na míru

  • Kompletní přehled zakázek – termíny, plnění norem, kalkulace skutečné ceny zakázky
  • Rychlá evidence opakujících se zakázek s časy daných prací
  • Automatický systém kontroly cen
  • Automatizovaný import výrobních zakázek ze systému SAP
  • Evidence skladů a veškerého materiálu
  • Automatický výdej materiálu a odpis materiálu na zakázky
  • Objednávání materiálu na základě predikce budoucích zakázek
  • Okamžitá kontrola chodu / hospodaření firmy pro vedoucí pracovníky

2009
zavedení systému

Rozhodnutí to bylo správné

Společnost ZAKOVO s.r.o. na základě pozitivní zkušenosti se systémem Výroba online v následujících letech rozšířila stávající nastavení o dalších deset uživatelských licencí, byl nainstalován terminál do nové dílny a skladový mobilní terminál. Uživatelské importy ze systému SAP, automatické zápisy příjmu a výdeje materiálu tak společnosti ušetřily další desítky hodin administrativní práce.

3

TERMINÁLY
APT PEVNÉ

1

MOBILNÍ
TERMINÁL

25

LICENCÍ
PRO DĚLNÍKY

4

LICENCE
THP

1

IMPORTNÍ
MODUL

Slovo jednatele za Zakovo s.r.o.

„Se společností Agerit spolupracujeme od roku 2009, kdy jsme zakoupili základní systém Výroba online(dnes pod názvem eMistr). Po dvou letech užívání jsme si už nedokázali představit, že bychom se měli vrátit zpět k papírovým výkazům a excelům. Za velké pozitivum považujeme komplexnost rozsahu IT služeb firmy Agerit a možnost rozšířit systém o zakázkové moduly a funkce nad již hotovým a rozsáhlým jádrem systému."

Lubomír Zahradník
jednatel společnosti