Změny a novinky ve verzi 4.222.50.12 (2022-08-12)
Změny v aplikaci: 
- Nová edice eMISTR START
- Nový modul "Docházka" dle platné legislativy
- Nová funkce "Plánovací kalendář směn"
- Vylepšena funkce "Zavřít vše" zavírající otevřené okna v levém dolním rohu
- Překlad aplikace do anglického a německého jazyka
- Zrychlení načítání tabulek

Změny v agendách:
- Docházka - Nové tiskové sestavy dle platné legislativy
- Sklad materiálu - Nová záložka "Inventurní přehled"
- Zaměstnanci - Načtená data - Přidán filtr na zaměstnance 2
- Seznam číselníků - Přidána funkce "Docházka - typy operací"

Změny a novinky ve verzi 4.201.03.43 (2020-03-30)
- Zachování cen operací při klonování zakázky
- Úprava tiskové sestavy "Výkaz zakázky v nákladech"
- Zlepšení zobrazení a tisku náhledu PDF souboru

Změny a novinky ve verzi 4.201.03.40 (2020-03-26)
- Nové tiskové sestavy pro vyhodnocení zakázek
- Přidán modul "Servis strojů"
- Úpravy modulu "Sklad nářadí"

Změny a novinky ve verzi 4.192.12.37 (2019-12-30)
- Přidán modul "Skladová inventura"
- Přidán modul "RVN"

Změny a novinky ve verzi 4.192.08.07 (2019-08-09)
- Úprava rychlosti načítání seznamu tiskových sestav

Změny a novinky ve verzi 4.192.07.32 (2019-07-15)
- Nové tiskové sestavy v rámci zakázek
- Nová evidence nářadí rozdělena zvlášť na kategorie spotřební a sledovaná
- Nové zobrazení rychlých informací (textově nebo za pomocí grafů) v záložkách je pojmenovaná "Dashboard“ (od příští verze programu bude umožněno vkládání vlastních vizualizací)
- Výpočet skutečných nákladů na zakázku. Nově budou do výpočtu zahrnuty položky jako je např. amortizace, leasing, energie, cena stroje, atd...
- Výpočet odměn zaměstnanců s možností nastavení vlastních vzorců pro různé typy zakázek
- Sjednocení názvosloví v zakázkách
- Sjednocení vzhled a vizualizace mezi formulářem a tiskovou sestavou
- V programu došlo k sjednocení názvosloví a textů, přeskládání bloků.

Změny a novinky ve verzi 4.182.09.06 (2018-09-13)
- Rozšířeno pole "Popis u faktury"

Změny a novinky ve verzi 4.182.09.03 (2018-09-06)
- Přidán tisk loga a podpisu na sestavách
- Rozšíření dodacího listu o vlastní kód
- Rozšíření datasetu u tisku příjemky
- Rozšíření filtrování v seznamu objednávek
- Rozšíření filtrování v načtených datech skladu
- Rozšíření filtrování v seznamu zákazníků
- Rozšíření údajů přebíraných při použití funkce "Vytvořit předpoklady z jiné zakázky"
- Rozšířen dataset objednávky
- Rozšířené logování akcí uživatele
- Rozšíření načítání materiálu k zakázce o vratku
- Úprava řazení položek při tisku objednávky
- Úprava generování čísel zakázek při klonování, nebo použití šablony
- Úprava chování klonování zakázky při změně počtu MJ série
- Zrychleno klonování zakázek
- Zakázkové listy nyní lze vytisknout hromadně
- Při generování příjemky z objednávky se přenese i dodavatel

Změny a novinky ve verzi 4.181.06.01 (2018-06-01)
- Úprava chování časového rozmezí v zakázkách

Změny a novinky ve verzi 4.181.05.01 (2018-05-31)
- Implementace GDPR
- Úprava klonování
- Úprava přebírání informací ze šablony
- Úprava generování objednávek předpokládaného materiálu
- Optimalizace rychlosti načítání Skladu materiálu a tisku sestav