Klíčové vlastnosti řešení

  • Automatizace denního plánu s daty pro zaměstnance 
  • Komplexní přehled zakázek – termíny, plnění norem, kalkulace skutečné ceny zakázky
  • Automatizovaný import výrobních zakázek ze systému POHODA
  • Přehledné fronty práce pro jednotlivé pracoviště
  • Evidence skladů a surovin pro výrobu
  • Systém šablon pro každý vyráběný produkt
  • Automatický výdej a odpis materiálu na výrobní zakázky
  • Objednávání materiálu na základě plánovaných zakázek

2021
zavedení systému

2

TERMINÁLY
ANTOUCH 22" s RFID

1

TISKOVÝ SERVER

35

LICENCÍ
PRO DĚLNÍKY

5

LICENCE
THP

1

IMPORTNÍ
MODUL

Slovo jednatele arachis s.r.o.

Do společnosti arachis jsem přišel ze společnosti ABRA, kde jsem byl na pozici vedoucího  implementačního teamu výrobního a skladového systému. 
Věděl jsem, že nejlépe se firma řídí vizualizací dat a reportingem. První co jsem ve firmě arachis nasadil po svém příchodu byly BI (business inteligence) reporty z účetnictví. 
Dalším krokem bylo co nejrychleji nahradit stav plánovaní a vykazování, kdy se zaměstnanci několikrát denně chodili ptát svého vedoucího, zda ještě májí mýt skleničky, nebo už mají jít balit zakázky, protože nevědí, kolik se čeho kdy bude vyrábět a kolik se už vyrobilo.

Společnost Agerit s.r.o. jsem si vybral po důkladném výběrovém řízení, kdy mi nabídla nejkomplexnější řešení od sběru dat na velkých dotykových terminálech po přehledné vizualizace informací na výstupu. 

Martin Glausch
jednatel společnosti