Jak eMISTR vydělal
společnosti ZAKOVO s.r.o.
10 milionů korun

23

ÚSPĚŠNÝCH NASAZENÍ
SYSTÉMU eMISTR

1

MILIONŮ HODIN USPOŘENO
DÍKY SYSTÉMU eMISTR

3%

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVY
DÍKY SYSTÉMU eMISTR

2%

ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY VÝROBY
DÍKY SYSTÉMU eMISTR

eMistr asistence

Před zavedením systému
bylo vše jinak

Společnost po analýze tehdejšího stavu procesů vykazovala značné nedostatky, jak v evidenci výroby a práce, tak v oblasti cenové politiky. Efektivity nebylo docíleno ani v evidenci rozpracované výroby. Společnost ZAKOVO s.r.o. o těchto nedostatcích, ani o možnosti využití moderních přístupů digitálního sběru dat před naší analýzou nevěděla.

 

Jak jsme postupovali

 • Po dvou úvodních schůzkách a upřesnění potřeb, byla sepsána smlouva a uhrazena zálohová faktura.

 • Instalace systému proběhla během dvou dnů – montáž terminálů, instalace systému na server, základní naplnění daty a úvodní zaškolení.

 • Následovalo měsíční zkušební období zakončené dvoudenní konzultací, předání řešení na míru pro duplikování zakázek a celkové doškolení k užívání systému.

 • Společnost ZAKOVO s.r.o. využívala helpdesk a vzdálenou podporu v případě, že si se systémem nevěděla rady.

„Se společností Agerit spolupracujeme od roku 2009, kdy jsme zakoupili základní systém Výroba online(dnes pod názvem eMistr). Po dvou letech užívání jsme si už nedokázali představit, že bychom se měli vrátit zpět k papírovým výkazům a excelům. Za velké pozitivum považujeme komplexnost rozsahu IT služeb firmy Agerit a možnost rozšířit systém o zakázkové moduly a funkce nad již hotovým a rozsáhlým jádrem systému."

Lubomír Zahradník

jednatel společnosti

eMistr asistence

Společnost úspěšně zavedla řešení na míru

 • Kompletní přehled zakázek – termíny, plnění norem, kalkulace skutečné ceny zakázky

 • Rychlá evidence opakujících se zakázek s časy daných prací

 • Automatický systém kontroly cen

 • Automatizovaný import výrobních zakázek ze systému SAP

 • Evidence skladů a veškerého materiálu

 • Automatický výdej materiálu a odpis materiálu na zakázky

 • Objednávání materiálu na základě predikce budoucích zakázek

 • Okamžitá kontrola chodu / hospodaření firmy pro vedoucí pracovníky

Rozhodnutí
to bylo správné

Společnost ZAKOVO s.r.o. na základě pozitivní zkušenosti se systémem Výroba online v následujících letech rozšířila stávající nastavení o dalších deset uživatelských licencí, byl nainstalován terminál do nové dílny a skladový mobilní terminál. Uživatelské importy ze systému SAP, automatické zápisy příjmu a výdeje materiálu tak společnosti ušetřily další desítky hodin administrativní práce.

2009

ZAVEDENÍ
SYSTÉMU

0

TERMINÁLY
APT PEVNÉ

0

MOBILNÍ
TERMINÁL

0

LICENCÍ
PRO DĚLNÍKY

0

LICENCE
THP

0

IMPORTNÍ
MODUL